Bravad

 Affärssystemet Bravad riktar sig till företag med verksamhet inom:

·         Grossist & Handel

·         Entreprenad & Verkstad

·         Tillverkning

·         Konsult & Tjänsteproduktion

Bravad är ett användarvänligt affärssystem för Windows med Microsoft SQL databas. Bravad stöder de senaste operativsystemen Windows 2016 och Windows 10.

Gränssnittet och menyhanteringen är välbekant för att alla skall känna sig som hemma. Det är enkelt att lägga upp behörighetsnivåer för att rätt program skall vara tillgängligt för rätt användare. Bravad är lätt att lära sig, vilket gör att Ert företag snabbt kommer igång med sina rutiner.

Bravad innehåller moduler för: Order/Fakturering/Statistik/lager/Inköp/Redovisning/Kundreskontra/Leverantörsreskontra/ Anläggningsregister/Marknadsstöd/Produktion/Tid & Projektredovisning/Batchnummer/Serienummer.

Bravad klarar växande behov i Er verksamhet. Systemet är dimensionerat för stora datamängder och höga krav på funktionalitet. Dessutom kan Bravad enkelt kundanpassas, utan att det drar med sig framtida merkostnader. Vill Ni ha ett system att växa i så skall Ni välja Bravad.

Uppdatering från annat system
Om Ni idag har kommit till gränsen för vad Ert nuvarande system klarar och behöver fler funktioner eller om systemet faktiskt behöver anpassas efter Er verksamhets unika krav. Då kan vi erbjuda uppdatering till Bravad där vi bjuder på licenskostnaden!
Vi sköter överföring av data till Bravad, eventuella anpassningar, samt installation och utbildning. Om så önskas kan kostnaderna för detta finansieras genom förhöjd månadsavgift i det underhållsavtal som Ni tecknar med oss.   

Gör en intresseanmälan i fliken ”Kontakta oss” om Ni vill veta hur vi kan hjälpa just Ert företag.