Verksamheten grundades i företaget Eurosoft på åttiotalet. Personalen köpte ut verksamheten i april 1999 och bildade VSAB Visual Systems AB. Företaget är nu som då beläget i Kungsbacka tre mil söder om Göteborg, närmare bestämt på Energigatan 4 i ett trevligt kontorshus där vi trivs väldigt bra.

I början var VSAB återförsäljare av affärssystemet Bravo. Vi arbetade också med stora utvecklingsuppdrag i samarbete med andra systemägare, vilket vi fortfarande gör.

Millenniumskiftet innebar flera intressanta uppdrag då många system skulle säkras för drift på 2000-talet.

Den 1 maj år 2000 förvärvades äganderätten till affärssystemet Bravad. Ett år senare lanserade vi Bravad på marknaden.Bravad har sedan utvecklats vidare genom våra kunders växande behov och i takt med den tekniska utvecklingen av operativsystemen.

Nästa stora fas i vår affärssystemsverksamhet var att börja använda SQL databaser. Vi började med Pervasive SQL som då låg närmast till hands en bit in på 2000-talet. När sedan Microsoft lanserade sin Express edition av SQL Server föll det sig naturligt att använda Microsoft SQL Server som standard till Bravad. 

Vi fortsätter nu vår väg in i framtiden och hoppas att vi skall kunna övertyga fler kunder om fördelen med vårt företag med sina snabba beslutsvägar och höga servicegrad. 

Den 1 oktober år 2010 förvärvades bolaget Korall Data KB med systemet KORALL som vänder sig mot däckverkstäder. Korall är för övrigt utvecklat med samma verktyg som Bravad.