Dataflex

DataFlex är ett objektorienterat utvecklingsverktyg för effektiv utveckling av databasprogram för windows/web/webservices.

Ca 2,5 miljoner användare världen över kör program som är utvecklade med DataFlex.

Visual Systems är specialister på systemutveckling med DataFlex!


Med vårt utvecklingsverktyg kan vi utveckla system till en rimlig kostnad. Vi har löpande uppdrag som underleverantör där vi utvecklar butiksdatasystem för modehandel, journalsystem för sjukvård och produktionssystem för tvätterier.

Vi har stor erfarenhet av SQL databas i våra utvecklingsuppdrag.